TIJDSCHRIFT "EISDEN"

Posted: 10 aug 2020
Category: Ons Aanbod

… Men mag de geschiedenis met een grote of kleine “G” lezen, het heemkunde of folklore noemen en het industrieel erfgoed erbij betrekken. Het besef dat er iets moet ondernomen worden om verhalen, beelden, voorwerpen of beschrijvingen te bewaren voor definitief verlies, staat als een streefdoel voorop.
… Dit driemaandelijks tijdschrift is een van de pogingen om momenten uit de oude geschiedenis van het dorp en de jonge historie van de cité, vast te houden en te verspreiden.”
 J. Kohlbacher

Driemaandelijks tijdschrift van de v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden e.a.

opgericht 28 december 1983

AL DERTIG JAAR DEZELFDE PRIJS

Ondanks alle berichten over de verminderde koopkracht, uit de pan swingende prijzen en andere inflatietonen in de media, bleven onze abonnementsprijzen reeds 30 jaar onveranderd. En we houden dit uiteraard ook zo tijdens ons zilveren jubileum.
Ons tijdschrift nam niet alleen in omvang toe. We startten destijds met 24 pagina’s om over 32 naar 48 bladzijden en meer te gaan. En op geregelde tijdstippen ontvingen onze abonnees ook nog de boeken als themanummer in hun lopende jaargangen.
En dit allemaal voor 7,50 € voor een gewoon abonnement binnen Maasmechelen, 10 € voor de verzendingen buiten Maasmechelen
De velen die ons willen steunen doen dit met een storting van 12,50 €
De ereleden en zij die het willen worden gunnen ons 25 €.
Wij hopen dat U verder deel wilt uitmaken van onze grote lezersgroep. En zullen ons sterker inspannen om het tijdschrift Eisden naar vorm en inhoud nog te verbeteren.

Ontwerp en vormgeving omslag
Pollie Gregoor
Lay-out
Roosje Chini
Foto’s en fotoreproducties
Flor Vanloffeld, Ulli Kohlbacher, Jackie Martens, Pierre Kelleners, Paul en Sacha Sochacki

Redactie
Paul Nicoulaan 24
3630 Eisden
Tel. 089 – 76 45 75
e-mail: Jan Kohlbacher

Deel dit bericht

Gerelateerde berichten