Over Ons

 

Stichting Erfgoed Eisden en het Museum van de Mijnwerkerswoning.

" Van, door en voor de mensen "

EISDEN – op 28 december 1983, stichtte een groepje Eisdenaren de Geschied- en Heemkundige Kring Eisden, in 1998 uitgegroeid tot de huidige Stichting Erfgoed Eisden en de Vrienden van het Museum van de Mijnwerkerswoning.

Deze vrijwilligers, begaan met de Eisdense en Maaslandse geschiedenis in het algemeen en het sociaalhistorisch verhaal van het mijnverleden in het bijzonder, zagen hun werking op een steeds breder interesseveld uitbreiding nemen.

 

De Stichting zette zich van meet af aan in voor het beschermen en conserveren van alle roerend en onroerend erfgoed, het beschrijven en vastleggen van de geschiedenis van Eisden. Binnen de Stichting Erfgoed Eisden ontstond in 1985 de Werkgroep Limburgse Mijngebouwen. Tien jaar later, 1995, werd in samenwerking met het Gemeentebestuur van Maasmechelen en de Koning Boudewijn Stichting, gestart met de renovatie en inrichting van het Museum van de Mijnwerkerswoning aan de Marie Joséstraat, waar ook het Archief- en Documentatiecentrum is ondergebracht.  Dit lukte vooral dank zij de steun van de vele helpende handen van de bevolking. Steun die ons in alle facetten van pas kwam. Van de Open Monumentendag, het driemaandelijkse tijdschrift Eisden, het Museum van de Mijnwerkerswoning, het Archief- en Documentatiecentrum, de door de eigen gidsen begeleide rondleidingen in de tuinwijk en het museum, tot de initiatieven voor de bescherming van gebouwen zoals het Regiegebouw, de kunstacademie en de schachttorens. De samenwerking, eerst met Tuinwijk 100 en nu met Tuinwijk 2020 en met de Cel Mijn Erfgoed, werd en blijft eveneens een groot succes.

In de Eisdense Cité blijft de Stichting, samen met de Vrienden van het Museum, actief met het beschrijven van de geschiedenis van de Tuinwijk en het georganiseerde leven van haar bewoners. Een Cité, als een beeldgetrouwe kopie van het 19de eeuwse Garden City-model, brengt bezoekers met de meest uiteenlopende interessen naar de Eisdense Tuinwijk. Van de aparte architectuur, het bijzondere stratenplan, de hagen, de bomen en plantsoenen en vooral de verhalen van de eerste bewoners tot de mensen die vandaag in de tuinwijk leven, het zijn de kleurige mozaïekstenen van een waardevol geheel. Een even boeiend als kleurrijk beeld dat nu al jarenlang door de gidsen van de Stichting en het Museum voor de talrijke bezoekers uit de doeken gedaan wordt.

Tijdens de vele rondleidingen in de wijk en in het museum, leiden ze de vele bezoekers letterlijk binnen in deze dubbele geschiedenis. Want de geschiedenis kennen, is ze waarderen. Vooral de groeiende belangstelling van de jonge gezinnen en jongeren voor dit verleden, is een even stijgende navraag naar meer informatie. Altijd meer jongeren tonen zich trouwens geïnteresseerd in het verhaal en de geschiedenis van hun ouders en grootouders.

“Zonder de kennis van het verleden, geen kijk op de toekomst.”

Het eigen archief – en documentatiecentrum op de nieuwe locatie in het Cultuur Centrum, biedt een omvangrijk geheel van waardevolle documenten-en beeldbronnen, voor alle belangstellenden.

De activiteiten van een echte Cité-beweging als “Tuinwijk 2020”, zorgde voor een nieuw elan en bracht zo al vele jongeren en andere nieuwe bewoners naar dit rijke aanbod uit “heden en verleden”.

En in het zog van deze bezoekersstromen volgde snel de belangstelling van de universiteiten en andere hogescholen. Mooie voorbeelden zijn op dit ogenblik de studies die de universiteiten van Maastricht en Freiburg met het Amsterdamse Meertens Talen Instituut aan het Cité Duits wijden. Hun werking rond dit aparte taaltje van de vooroorlogse migranten, gebeurt in samenwerking met de Stichting en een groep oud-mijnwerkers en citébwoners.

Dagelijks bestuur

Voorzitter : Jan Kohlbacher

Ondervoorzitter: Nelly Vanloffeld-Janssen, Pierre Meulemans

Secretaris: Rik Cops

Penningmeester: Jackie Martens

Leden: Julie Dochez, Miep Buckinx, Adeline Crab, Patricia Jachnik, Ludo Coenen, Pierre Kelleners, Rik Cops, Michel Coyette,

 

Redactie Tijdschrift

Redactie :  Jan Kohlbacher, Pierre Meulemans, Robert Dexters, Roosje Chini, Pollie Gregoor, Jackie Martens, Marie Jeanne Brabants, Rik Cops

Correctoren : Peter Kohlbacher, Pollie Gregoor, Jos Hermans, Ludo Coenen, Pierre Meulemans, Jan Kohlbacher

 

Gidsen

Museum: Julie Dochez, Miep Buckinx, Adeline Crab, Marie Jeanne Brabants, Patricia Jachnik,Thea Janssen, Frans Rondags, Tom Gendera,  Michel Coyette, Jan Van Reusel, Pierre Meulemans, Mathieu Brouns, Jan Kohlbacher, Patrick Aendekerk, Theo Delvoie, Christel Herijs,

Tuinwijk: Julie Dochez, Miep Buckinx, Marie Jeanne Brabants,  Jan Van Reusel, Jan Kohlbacher, Patrick Aendekerk,

 

Contacten en samenwerkingsverbanden met: Gemeente Maasmechelen, Erfgoeddienst, Heemkunde Limburg, Culturele Raad, Scholen,  Mijn Erfgoed,  lid van het Limburgs Oudheidkundig Genootschap Maastricht, lid van het Sociaal Historisch Centrum Maastricht, Rijksarchief Hasselt, Universiteit Maastricht, Meertens Taleninstituut Amsterdam, Tuinwijk 2020, Lid van Euregionale Vereniging Industriële Musea, Vlaams Mijnmuseum Beringen,  Ruilabonnementen met verschillende Limburgse heemkringen.

 

Secretariaat

Vergaderingen: organisatie en verslaggeving

VZW-administratie